Havlík-Rescue záchranná služba opatrovateľská s.r.o. - info o firme.

Sme tím odborne vyškolených ľudí s niekoľko ročnou praxou, ktorým nie je ľahostajný život človeka. Chceme a vieme ochotne podať pomocnú ruku tam, kde ju potrebujú.
Na základe praxe a skúseností sme zistili, že systém pomoci dlhodobejšie chorým v našej spoločnosti sa za posledné roky zmenil. Bohužiaľ musíme priznať že nie k lepšiemu. Nemocnice sú vo väčšine prípadov zadlžené, šetrí sa na množstve personálu čoho logickým dôsledkom je nedostatočne poskytovaná starostlivosť o pacienta. Nemocničných lôžok z roka na rok ubúda, pacientov naopak pribúda .Dĺžka hospitalizácie pacientov v nemocniciach sa skracuje .Doliečovacie oddelenia sú preplnené, následkom čoho sa čoraz častejšie stretávame so situáciami, kedy si príbuzní musia zobrať chorého domov a prebrať celú starostlivosť na svoje plecia.
Práve v takýchto situáciách v mnohých rodinách nastáva množstvo problémov. Tým najhlavnejším je kto sa postará o chorého príbuzného.
S týmto problémom vám môže pomôcť tím profesionálov, pre ktorých ich náplň práce nie je len povolaním, ale aj poslaním.
V čom vám vieme pomôcť.
Pomoc poskytujeme v prípade potreby priamo v byte klienta
Komplexnú opatrovateľskú starostlivosť o klienta v rámci dohodnutého rozsahu a hodín
Hygienickú starostlivosť o klienta
Polohovanie klienta
Doprovod klienta k lekárovi a na lekárske vyšetrenia
Podávanie jedla klientovi, prípadne kŕmenie klienta
Uvarenie jednoduchých jedál
Pranie a žehlenie bielizne klienta
Podávanie liekov cez ústa / per os /
Podávanie inzulínu
Meranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty u klienta
Meranie hladiny cukru v krvi glukomerom
Vedenie klienta k svojpomoci
Jednoduché masáže a cvičenia s klientom
Komunikácia s klientom
Komunikácia s príbuznými klienta
Vedenie klienta k rôznym záujmovým činnostiam
Udržiavanie čistoty v okolí klienta

Od 28.11.2018 môžete všetky vaše požiadavky ohľadom nami ponúkaných služieb volať na Dispečing.rescue na telefonne číslo,kde vám budú poskytnuté informácie o ďalšom postupe.Volať môžete v pracovné dni od 7.30 do 17.00hod. alebo na email:dispecink.rescue@gmail.com Kontak:+421 903 986 609,+421 911 814 041