Kontakt

Rescue-Ján Havlík,Majteľ,st.

Sídlo firmi:S.Jurkoviča 1205/34,Senica 90501

Pobočka Btatislava,Dubravka-Galbavého 1

+421 911 81 4041,Riaditeľ-Havlík Ján,ml.

Manager-zastupca riaditeľa,Mgr.Klara Kironska

Vedúca-opatrovateľov,Anna Ľuptáková.

+421 914 115 972

 Dispečink.rescue +421 903 986 609

rescue.janhavlik@gmail.com

dispecink.rescue@gmail.com

https://www.facebook.com/pg/www.rescue.janhavlik/

IČO:50 679 058