Dispečing-rescue pohotovosť

Od 03.03.2017 môžete všetky vaše požiadavky ohľadom nami ponúkaných služieb volať na Dispečing.rescue na telefonné číslo,kde vám budú poskytnuté informácie o ďalšom postupe.Volať môžete 24hod. alebo na email:dispecink.rescue@gmail.com Kontak:+421 903 986 609,Kontakt:+421 911 814 041