Cenník Opatrovanie služby v domácnosti klienta.

Hodina opatrovania: Pracovný den:07.00-19.00hod  1hod= 7,00eur.
                                                    noc:19.00-07.00hod 1hod=8,00eur.

Víkendy a sviatky:                     den:07.00-19.00hod 1hod=8,00eur.
                                                   noc:19.00-07.00hod 1hod=9,00eur.

Cvičenie rhb-30minut-17eur,1hod-30eur

V Senici dna 1.7.2017                                                            Cenník schválil Riaditel-Ján Havlík

Na naše opatrovateľky sa môžete spoľahnúť!

O vašich príbuzných sa starajú skúsené a profesionálne vyškolené opatrovateľky. Každá je držiteľkou:
osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu MPSVaR SR, ktoré opatrovateľku oprávňuje poskytovať opatrovateľskú starostlivosť
má podpísanú pracovnú zmluvu s našou spoločnosťou
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
má lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti
má uzavretú dohodu o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v rodine.