Cenník Opatrovanie služby v domácnosti klienta.

Hodina opatrovania: Pracovný den:07.00-19.00hod  1hod= 8,00eur.
                                                    noc:19.00-07.00hod 1hod=9,00eur.

Víkendy a sviatky:                     den:07.00-19.00hod 1hod=8,00eur.
                                                   noc:19.00-07.00hod 1hod=9,00eur.

Cestovné za opatrovanie a rhb sa učtuje 5eur v Bratislave za každú náštevu u klienta.

Ponúkame aj krátkodobé opatrovanie.
Mimo Bratislavy a jej okolí cvičenie rhb-1hod-20eur+cestovné 10eur.
Cvičenie rhb-30minut-17eur,1hod-30eur
V Bratislave dna 4.3.2019                                                           Cenník schválil Riaditel-Ján Havlík

Na naše opatrovateľky sa môžete spoľahnúť!

O vašich príbuzných sa starajú skúsené a profesionálne vyškolené opatrovateľky. Každá je držiteľkou:
osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu MPSVaR SR, ktoré opatrovateľku oprávňuje poskytovať opatrovateľskú starostlivosť
má podpísanú pracovnú zmluvu s našou spoločnosťou
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
má lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti
má uzavretú dohodu o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v rodine.