Cenník na nadštandartné výkony.

Ostrihanie klienta

5€

Základná manikúra

5€

Základná pedikúra

13€

 Primeraný nákup s donáškou domov                        10eur+cena za taxik

Predpis liekov u obv.lekára s vybratím liekov                     10eur                           

Doprovod chodiaceho+ležiaceho pacienta k lekárovi  10eur

za každú započatú hodin+cena za taxík.